MENÚ

Notícies

Preconvocatòria: Beques per a realitzar estudis doctorals

Presentació oberta fins el 20 de juliol

El grup de recerca en filosofia del dret de la Universitat de Girona convida tothom qui estigui interessat a realitzar estudis doctorals en alguna de les línies que desenvolupa, a presentar la seva sol·licitud de suport per acollir-se als diferents programes gestionats pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Govern d'Espanya) per la Generalitat de Catalunya o per la pròpia Universitat de Girona. Tindran preferència els projectes orientats a les següents àrees temàtiques:

  • El raonament probatori
  • L'enfocament filosòfic i/o econòmic del dret privat
  • La seguretat jurídica i/o la teoria de la legislació

Tothom interessat haurà de remetre:

Un currículum complet que inclogui necessàriament nota mitjana dels tots els expedients acadèmics de grau i màster amb llur data de finalització.

Un projecte de recerca d'un màxim de 5.000 paraules.

És requisit indispensable per a aspirar a qualsevol de les beques ofertes haver cursat i aprovat un mínim de 60 crèdits ECTS d'un títol oficial de màster universitari (o equivalent per als estudiants estrangers) o comptar amb una carrera de grau amb més de 300 crèdits ECTS (mínim 5 anys). 

Cal subratllar que l'aspirant es vincula al grup de recerca de Filosofia del Dret mitjançant un contracte laboral que comporta esmerçar els seus esforços i cumplir amb un horari. 

Per poder accerdir caldrà enviar un correu electrònic adjuntant el currículum i projecte a filosofiadeldret@udg.edu. Indicar en l'assumpte del correu: “Beques predoctorals”.

Data de presentació: fins al 20 juliol de 2024