MENÚ

Notícies

Preconvocatòria: Beques per a realitzar estudis doctorals

Tothom qui estigui interessat a realitzar estudis doctorals a la Universitat de Girona pot sol·licitar per  diferents beques, algunes ofertes per la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, unes altres per la Generalitat de Catalunya i unes altres per la pròpia Universitat de Girona.
Totes aquestes beques requereixen del suport d'un dels grup de recerca.
En aquest sentit, el grup de filosofia del dret de la Universitat de Girona convida a tots els interessats a realitzar estudis doctorals en  qualsevol de les línees de recerca que desenvolupa a presentar, a presentar la seva sol·licitud de suport.

Tindran preferència els projectes orientats a les següents àrees temàtiques:

• la prova dels fets (epistemologia jurídica)
• els fonaments filosòfics del dret privat
• la seguretat jurídica i el desenvolupament
Els interessats hauran de remetre un currículum complet (que inclogui nota mitjana dels expedients acadèmics de grau i màster; i data de finalització de cada estudi realitzat) i un projecte de recerca d'un màxim de 5.000 paraules. És requisit indispensable per aspirar a qualsevol de les beques ofertes haver cursat i aprovat un mínim de 60 crèdits ECTS d'un títol oficial de màster universitari (o equivalent per als estudiants estrangers) o comptar amb una carrera de grau amb més de 300 crèdits ECTS.

Data de presentació: fins al 21 de maig de 2021

Els interessats hauran d'enviar un correu electrònic adjuntant el seu currículum i el seu projecte a filosofiadeldret@udg.edu.