MENU

Notícias

XXIV Congreso ítalo-franco-lusitano-español de filosofía del derecho: pueden ver ya todas las ponencias en youtube.

No nosso canal youtube é já possível assistir a todas as palestras do XXIV Congreso Ítalo-franco-lusitano-espanhol de filosofia do direito, que teve lugar nos dias 19 e 20 de outubro na Facultade de Dereito da Universidade de Girona. 

O encerramento do congreso foi com a mesa redonda titulada: "La filosofía del derecho vista desde la dogmática", coordinada por Paolo Comanducci (Università degli Studi di Genova) e com a participação de:

Miguel Díaz y García Conlledo (Universidad de León)
Antoine Jeammaud (Université Lumière Lyon 2)
Aurelio Gentili  (Università degli studi Roma Tre)

Veja no link o video: 
https://youtu.be/wkz7Ok06TzY